Gặp Hay Không Gặp – Hà Thạnh Minh

Người gặp hay không gặp ta…

Ta vẫn nơi đây…

Không buồn cũng không vui…

Người nhớ hay không nhớ ta…

Tình vẫn nơi đây…

Không đến cũng không đi…

Người yêu hay không yêu ta…

Yêu thương vẫn nơi đây…

Không tăng cũng không giảm…

Ảnh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s