More than this …

1. “Tuyết lại thêm sương”

(Khó khăn này chưa qua, tệ hại khác lại đến.)

images-1.jpg

2. “Ngư trầm nhạn yểu thiên nhai lộ, thủy tín nhân gian biệt ly khổ.”

(Cá bơi nhạn bay đằng chân trời, tin rằng biệt ly đời sẽ khổ.)

549017_475797525818879_668931007_n

3. “Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc.”

(Người thanh cái bóng cũng thanh, chuông kêu dẫu đánh bên thành cũng kêu.)

923007_558366794214740_258677206_n

4. “Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ”

(Phòng dột bởi vì mưa suốt đêm, ý nói chuyện xấu cứ tới dồn dập.)

542612_481066265249492_702460161_n

5. “Bụi bay trong gió.”

(Truyền đi xa với tốc độ rất nhanh.)

182393_220413268075056_1071238542_n

6. “Tri nhân tri diện bất tri tâm!!!”

944184_387649661349517_1320967770_n

7. “Đồng nhân bất đồng mệnh!”

3_27_1347933926_3_1347872776-em-yeu-anh-1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s