Cô đơn trong em, riêng anh chẳng thấy…

Cô đơn trong em, riêng anh chẳng thấy...

“Bao nhiêu người vì cô đơn mà yêu sai một người, lại có bao nhiêu người vì yêu sai một người mà cô đơn một đời.”

Cover design: [An Du]

Credit: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=499982723422549&set=a.335493856538104.80513.303646523056171&type=1&theater

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s